loader image

Zaměstnavatelé musí ze zákona splnit povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP).

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením vznikla, jako příspěvek lidské solidarity v zaměstnaneckých vztazích směrovaným k ohrožené skupině se zdravotním postižením na trhu práce. Zaměstnavatelé tak musí ze zákona splnit povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP).

Týká se vás povinný podíl OZP?

Pokud zaměstnáváte 25 a více zaměstnanců, tak ano.

Dle ustanovení § 81 zákona o zaměstnanosti jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. Počty zaměstnanců se počítají v průměrném přepočteném počtu, výpočet je uveden v prováděcí vyhlášce č. 518/2004 Sb.

Kdo jsou OZP?

Mezi osoby se zdravotním postižením se řadí:

  1. osoby ve třetím stupni invalidity (osoby s těžším zdravotním postižením)
  2. osoby v prvním a druhém stupni invalidity
  3. osoby zdravotně znevýhodněné
  4. osoby, které sice byly posouzeny, že již nejsou invalidní, ale započítávají se ještě 12 měsíců ode dne posouzení, že již invalidní nejsou

Jak splnit povinný podíl OZP?

-1-

Přímým zaměstnáním 4 % OZP v pracovním poměru.

 

-2-

Finančním odvodem do státního rozpočtu. Zaměstnavatel je povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat (a nezaměstnává), ročně 2,5 násobek průměrné mzdy.

Nejméně výhodná možnost

Příklad výpočtu pro finanční odvod do státního rozpočtu

Počet zaměstnanců | 100

Povinný podíl zaměstnávání OZP (dříve ZPS) | 4%

Povinný podíl zaměstnávání OZP (ZPS) v přepočtu na celkový počet | 4

Průměrná měsíční mzda 2020 (I.-III. Q) v Kč | 34 611 Kč

V případě, že nesplníte povinný podíl, je společnost povinna zaplatit státu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za 1 zaměstnance OZP | 2,5 x 34 611 = 86 528 Kč

V případě, že nesplníte povinný podíl, je společnost povinna zaplatit státu (v přepočtu na celkový podíl OZP)

4 x 86 528 = 346 112 Kč

Tuto částku byste museli odvést do státního rozpočtu.

Výpočet je nyní aktuální pro rok 2021, vychází z průměrné měsíční mzdy za I.-III. čtvrtletí 2020, která určuje výši náhradního plnění za rok 2021. Kalkulačka počítá tedy s průměrnou mzdou z roku 2020, tj. se sumou 34 611,- Kč.

 

-3-

Odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými ÚP ČR uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele (uzavírá se dle § 78 zákona o zaměstnanosti), nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám (tzv. náhradní plnění)

-4-

Kombinací výše uvedeného.

 

 

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Nejvýhodnějším způsobem plnění povinného podílu OZP je tzv. Náhradní plnění.

Pojem Náhradní plnění vstoupilo v platnost v roce 2004. Za tu dobu prošlo Náhradní plnění řadou poměrně významných změn a novelizací. To v tomto článku probírat ale nebudeme.

Slouží k aktivní obchodní podpoře. Umožňuje zaměstnavatelům OZP vytvářet a udržovat kvalitní pracovní místa pro osoby se ZP. Je nejúčinnější prevencí před růstem daní nebo jiných forem sociálních výdajů.

Výhody NP

– dáte práci hendikepovaným na chráněných pracovních místech

– vyhnete se placení pokuty do státního rozpočtu, tzv. invalidní dani

– získáte kvalitní služby nebo zboží, které byste stejně nakoupili jinde

– poradíme s legislativou, vysvětlíme, jak na registr

Odběrem služeb od nás splníte povinný podíl OZP a v případě odebraných služeb v určitém rozsahu nemusíte do státního rozpočtu odvést ani korunu a zajistíme vám služby, které stejně potřebujete.

– Ostraha objektu

– Facility management

– Úklidový servis

– Údržba zeleně

a mnoho dalších.

Všechny naše služby jsou na této stránce.

Kontaktujte nás a vytvoříme vám nabídku na míru vašemu objektu.